پژوهشگاه رنگ

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۳ مورد.
حسن

حسن احمدی مقدم

مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
حسن احمدی مقدم
استادیار -
مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
-

http://faculty.icrc.ac.ir/hasan-ahmadi/fa

سید مسعود

سید مسعود اعتضاد

مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ
سید مسعود اعتضاد
استادیار -
مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ
-

http://faculty.icrc.ac.ir/seyedmasoud-etezad/fa

امیر مسعود

امیر مسعود اعرابی

مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
امیر مسعود اعرابی
استادیار -
مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
-

http://faculty.icrc.ac.ir/amirmasoud-arabi/fa

رضا

رضا امینی

پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
رضا امینی
استادیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
-

http://faculty.icrc.ac.ir/reza-amini/fa

کیوان

کیوان انصاری

فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی
کیوان انصاری
استادیار -
فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی
-

http://faculty.icrc.ac.ir/keivan-ansari/fa

سعید

سعید باستانی

پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
سعید باستانی
دانشیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
-

http://faculty.icrc.ac.ir/saeed-bastani/fa

ملیحه

ملیحه پیشوایی

پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
ملیحه پیشوایی
استادیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
-

http://faculty.icrc.ac.ir/malihe-pishvaei/fa

علی

علی جان نثاری

پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
علی جان نثاری
استادیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
-

http://faculty.icrc.ac.ir/ali-jannesari/fa

راضیه

راضیه جعفری

فیزیک رنگ - دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ
راضیه جعفری
استادیار -
فیزیک رنگ - دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ
-

http://faculty.icrc.ac.ir/razieh-jafari/fa

مجتبی

مجتبی جلیلی

پوشش های سطح و فناوری های نوین - علوم و فناوری چاپ
مجتبی جلیلی
استادیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - علوم و فناوری چاپ
-

http://faculty.icrc.ac.ir/mojtaba-jalili/fa

مژگان

مژگان حسین نژاد

دکترای تخصصی
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
مژگان حسین نژاد
استادیار دکترای تخصصی
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
-

http://faculty.icrc.ac.ir/mozhgan-hosseinnezhad/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس
مریم

مریم حسینی زُری

مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
مریم حسینی زُری
استادیار -
مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
-

http://faculty.icrc.ac.ir/maryam-hosseini/fa

سارا

سارا خمسه

پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
سارا خمسه
استادیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
-

http://faculty.icrc.ac.ir/sara-khamseh/fa

مهران

مهران رستمی

پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
مهران رستمی
استادیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
-

http://faculty.icrc.ac.ir/mehran-rostami/fa

بهرام رمضان زاده

پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
بهرام رمضان زاده
استادیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
-

http://faculty.icrc.ac.ir/bahram-ramezanzadeh/fa

زهرا

زهرا رنجبر

پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
زهرا رنجبر
استاد -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
-

http://faculty.icrc.ac.ir/zahra-ranjbar/fa

شهره

شهره روحانی

مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
شهره روحانی
دانشیار -
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
-

http://faculty.icrc.ac.ir/shohre-rouhani/fa

بهزاد

بهزاد شیرکوند هداوند

پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
بهزاد شیرکوند هداوند
دانشیار -
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
-

http://faculty.icrc.ac.ir/behzad-shirkavand/fa