ملیحه پیشوایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۹۷Polymer EngineeringAmirkabir university of technology (Tehran polytechnic
کارشناسی ارشد۲۰۰۰Polymer EngineeringAmirkabir university of technology (Tehran polytechnic
دکتری۲۰۰۵Polymer chemistryUniversité Claude Bernard Lyon۱

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشگاه رنگرسمی قطعیتمام وقت۱۵