مژگان حسین نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵شیمی کاربردیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی پلیمر-صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی پلیمر-صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشگاه رنگهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

۱- مدیر تحصیلات تکمیلی (از ۱۳۹۷ تا کنون)

۲- مدیر نشریات علمی (از ۱۳۹۴ تا دی ماه ۱۳۹۹)

۳- مدیر امور پژوهش (از دی ماه ۱۳۹۹ تا کنون)

 

 

۱- ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا

۲- طیف سنجی
 

۱- مدیر اجرایی نشریه Progress in Color Colorants and Coatings

۱- شیمی و تکنولوژی مواد واسطه

۲- شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا

۳- شیمی رنگ

سوابق پژوهشی

  1. عضو پیوسته انجمن رنگ
  2. عضو پیوسته انجمن شیمی
  3. عضو پیوسته انجمن انرژی خورشیدی ایران
  4. عضو پیوسته انجمن اپتیک