بهرام رمضان زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی پلیمر-صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی پلیمر-صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۰مهندسی پلیمر-صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تهرانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه روکش های سطح و خوردگی به مدت ۵ سال

رئیس پژوهشکده روکش های سطح و فناوری های نوین به مدت ۱ سال

(۱) مجری طرح برگزیده دانشگاهی سال ۱۴۰۰ با عنوان "بررسی و بهینه سازی فرایند اصلاح سطح لوله توسط محلول های پایه سریم با هدف بهبود خواص پوشش FBE/۳L-PET

(۲) انتخاب گروه روکش های سطح و خوردگی با مدیریت دکتر بهرام رمضانزاده به عنوان گروه پژوهشی برتر پژوهشگاه رنگ در سال ۱۳۹۷

(۳) پژوهشگر و عضو هیئت علمی نمونه  دارای مقاله منتشر شده در نشریه ISI با بالاترین تاثیر IF و هیئت علمی برگزیده در راستای (۴) نویسنده مسئول بیشترین تعداد مقالات ISI در سال ۱۳۹۷

(۵) کسب رتبه سوم پژوهشگر برگزیده سال ۱۳۹۹

(۶) پژوهشگر و عضو هیئت علمی نمونه  در راستای نویسنده مسئول بیشترین تعداد مقالات ISI در سال ۱۳۹۹

(۷) هیئت علمی برگزیده در راستای انعقاد بالاترین مبلغ قرارداد طرح صنعتی  پژوهشگاه رنگ در سال ۱۳۹۸

(۸) انتخاب گروه روکش های سطح و خوردگی با مدیریت دکتر بهرام رمضانزاده به عنوان گروه پژوهشی برتر پژوهشگاه رنگ در سال ۱۳۹۸

(۹) پژوهشگر و عضو هیئت علمی نمونه  در راستای نویسنده مسئول بیشترین تعداد مقالات ISI در سال ۱۳۹۸

(۱۰) کسب  رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال (۱۳۹۸)  پژوهشگاه رنگ

(۱۱) پژوهشگر و عضو هیئت علمی نمونه  در راستای نویسنده مسئول بیشترین تعداد مقالات ISI در سال ۱۴۰۰

(۱۲) کسب  رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال (۱۴۰۰)  پژوهشگاه رنگ

(۱۳) کسب عنوان ۲ درصد دانشمندان بر تر جهان در سال ۲۰۲۰ (سال ۱۳۹۹) به انتخاب دانشگاه استنفورد و انتشار لیست توسط الزویر

(۱۴) کسب عنوان ۲ درصد دانشمندان بر تر جهان در سال ۲۰۲۱ (سال ۱۴۰۰) به انتخاب دانشگاه استنفورد و انتشار لیست توسط الزویر

(۱۵) قرارگرفتن در بین ۱۵ دانشمند ۱/۰% برتر جهان (پر استناد سال ۲۰۲۱) در سال ۱۴۰۰ بر اساس اعلام موسسه کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics)

(۱۶) انتخاب به عنوان ۱% برترین داوران دنیا جهت داوری مقالات ISI در سال ۲۰۱۹ از سوی Publons (پایگاه استنادی Web of Science)

(۱۷) انتخاب به عنوان ۱% برترین داوران دنیا جهت داوری مقالات ISI در سال ۲۰۱۹ از سوی Publons (پایگاه استنادی Web of Science)

(۱۸) پژوهشگر برگزیده کشور در گروه فنی و مهندسی در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور (سال ۱۴۰۰)

(۱۹) قرارگرفتن در بین ۱۲ دانشمند ۱/۰% برتر جهان (پر استناد سال ۲۰۲۲) در سال ۱۴۰۱ بر اساس اعلام موسسه کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics)

(۲۰) انتخاب به عنوان ۱% برتر دانشمندان پر استناد جهان در سال ۱۴۰۱ به انتخاب ISC

(۲۱) پژوهشگر برتر  پژوهشگاه رنگ در سال ۱۴۰۱

کسب عنوان ۲ درصد دانشمندان بر تر جهان در سال ۲۰۲۲ (سال ۱۴۰۰) به انتخاب دانشگاه استنفورد و انتشار لیست توسط الزویر

پژوهشگر و عضو هیئت علمی نمونه  دارای مقاله منتشر شده در نشریه ISI با بالاترین تاثیر IF در سال ۱۴۰۲

انتخاب پژوهشکده پوشش های سطح و فناوری های نوین با مدیریت دکتر بهرام رمضانزاده به عنوان پزوهشکده برتر پژوهشگاه رنگ در سال ۱۴۰۱

انتخاب به عنوان عضو هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱ به انتخاب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات

(۱) تدریس درس دو واحدی "رنگ و پوشش های تبدیلی" در مقطع کارشناسی ارشد-دانشگاه امیرکبیر تهران-۱۳۹۸

(۲) تدریس درس سه واحدی مهندسی خوردگی در مقطع کارشناسی ارشد-پژوهشگاه رنگ-۱۳۹۸ و ۱۴۰۰

دبیر علمی کنگره The ۸th International Color & Coating Congress (ICCC ۲۰۲۱)

پوشش های سطح و خوردگی

سوابق پژوهشی

اصول و مبانی رنگ و پوشش

اصول و مبانی خوردگی

The ۸th International Color & Coating Congress (ICCC ۲۰۲۱)

عضو هیئت تحریره مجله علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین