مژگان حسین نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵شیمی کاربردیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی پلیمر-صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی پلیمر-صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشگاه رنگهیات علمیآزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

1- مدیر تحصیلات تکمیلی (از 1397 تا کنون)

2- مدیر نشریات علمی (از 1394 تا کنون)

 

 

1- ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزا

2- طیف سنجی
 

1- مدیر اجرایی نشریه Progress in Color Colorants and Coatings

1- شیمی و تکنولوژی مواد واسطه

2- شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا

3- شیمی رنگ

سوابق پژوهشی

  1. عضو پیوسته انجمن رنگ
  2. عضو پیوسته انجمن شیمی
  3. عضو پیوسته انجمن انرژی خورشیدی ایران
  4. عضو پیوسته انجمن اپتیک