مهران رستمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی پلیمر –صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی پلیمر –صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۸۹مهندسی پلیمر –صنایع رنگدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشگاه رنگاستادیار گروه پژوهشی نانو فناوریرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 1. کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی و ساخت رنگ دانشکده مهندسی پلیمر (دانشگاه امیر کبیر)
 2. کارشناس پژوهشگاه صنعت نفت (گروه پوششهای سطوح)
 3. مسئول تضمین کیفیت قطعات پلیمری شرکت ساپکو
 4. مسئول آزمایشگاه ساخت و کنترل کیفی پژوهشکده صنایع رنگ ایران
 5. ناظر و بازرس فنی  پوششهای لوله های انتقال گاز
 6. همکار طرح سنتز پایلوت رنگدانه قرمز شماره 3 وزارت صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 7. همکار طرح با عنوان انتخاب سیستم های پوششی مناسب جهت قسمتهای مختلف لکوموتیو  در پژوهشکده صنایع رنگ ایران
 8. همکار طرح با عنوان انتخاب سیستم های پوششی مناسب جهت سازه های فلزی ، لوله ها و مخازن در  شرکت مهندسی ساختمان نفت
 9. بازرس فنی و مشاور پوشش در شرکت مهندسی فراصنعت بان
 10.  بازرس فنی و مشاور پوشش و قطعات پلیمری در شرکت بازرسی ایرانیان( پروژه های نفت و گاز )
 11. بازرس فنی و مشاور پوشش و قطعات پلیمری در شرکت بازرسی ایران( پروژه های نفت و گاز )
 12. بازرس فنی و مشاور پوشش و قطعات پلیمری در شرکت کیفیت استاندارد ایران( پروژه های نفت و گاز )
 13. مشاور شرکت تولیدی تانگیران تولید کننده پوششهای گرم ضدخوردگی
 14. مشاور شرکت تولیدی نیا شیمی تولید کننده نوارهای ضد خوردگی سرد.
 15. مشاوره در تولید مصالح پوششی انامل بر پایه نفت ، انامل اصلاح شده و پرایمر آن در شرکت ایزونام
 16. مشاوره در تولید نوارهای سرد ضد خوردگی و پرایمر آن در شرکت نیا شیمی
 17. مشاور در ساخت پوشرنگهای ضد خوردگی شرکت نیک محضر اسپادانا
 18.  مشاور در ساخت پوششهای سرد ضد خوردگی شرکت تانگیران
 19. مدیر ارتباط با صنعت پژوهشگاه صنایع رنگ
 20. مدیر پژوهشی پژوهشگاه رنگ
 21. مدیر گروه پژوهشی نانو فناوری پژوهشگاه رنگ
 22. مدیر ارتباط با صنعت   پژوهشگاه رنگ
 23. مدیر پژوهشی  پژوهشگاه رنگ
 24. مدیر گروه نانو پوششها  و نانو مواد پژوهشگاه رنگ
 25. مدیر مرکز رشد پژوهشگاه رنگ
 26. مدیر فنی شرکت بازرسی فنی SPD Co   
 • مدرس  درس دیسپرسیون پیگمنتهای رنگی  جهت مقطع ارشد رشته مهندسی رنگ پژوهشگاه رنگ
 • مدرس  درس کلوئیدهای رنگی  جهت مقطع دکتری رشته مهندسی رنگ پژوهشگاه رنگ
 • مدرس دوره های اصول بازرسی پوششهای صنعتی و لوله های مدفون نفت و گاز پژوهشگاه رنگ
 • مدرس دوره های اصول بازرسی پوششهای صنعتی و لوله های مدفون نفت و گاز شرکت گاز استان کرمان
 • مدرس دوره های اصول بازرسی پوششهای صنعتی و لوله های مدفون نفت و گاز شرکت آبفای تبریز
 • مدرس دوره های اصول بازرسی پوششهای صنعتی و لوله های مدفون نفت و گاز شرکت قطران اصفهان

ثبت اختراع:

 • ساخت پوشرنگ چند رنگ آب پایه به شماره ثبت 87534
 • ساخت نانو آلومینای اصلاح سطحی شده جهت استفاده در رنگها ، پوششها، پلاستیک های مهندسی و لاستیک ها به شماره ثبت 87534
 • ساخت نانوذرات اکسیدکروم اصلاح سطحی شده جهت استفاده در پوششها  به شماره ثبت 87533
 • ساخت نانوذرات اکسید سریم اصلاح سطحی شده جهت استفاده در رنگها، پوششها  و پلاستیک های مهندسی  به شماره ثبت 99274

   


                      

 • پوششهای ضد خوردگی مورد استفاده در صنایع گاز، نفت و آب ( طراحی  ساخت )
 •   نانو پوششهای هوشمند
 • پوششهای ضد خش
 • آمایش ذرات آلی و معدنی در مقیاس میکرو و نانو
 •   تهیه نانو کامپوزیتهای ضد خوردگی