پژوهشگاه رنگ

 
 
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۹ مورد.

دانشیار
حسن

حسن احمدی مقدم

استادیار
مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
حسن احمدی مقدم
استادیار -
- مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب

https://faculty.icrc.ac.ir/hasan-ahmadi/fa

سید مسعود

سید مسعود اعتضاد

استادیار
مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ
سید مسعود اعتضاد
استادیار -
- مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/seyedmasoud-etezad/fa

امیر مسعود

امیر مسعود اعرابی

دانشیار
مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
امیر مسعود اعرابی
دانشیار -
- مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب

https://faculty.icrc.ac.ir/amirmasoud-arabi/fa

رضا

رضا امینی

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی
رضا امینی
دانشیار -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی

https://faculty.icrc.ac.ir/reza-amini/fa

کیوان

کیوان انصاری

استادیار
فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی
کیوان انصاری
استادیار -
- فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی

https://faculty.icrc.ac.ir/keivan-ansari/fa

سعید

سعید باستانی

استاد
پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی
سعید باستانی
استاد دکترای تخصصی
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی

https://faculty.icrc.ac.ir/saeed-bastani/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
ملیحه

ملیحه پیشوایی

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
ملیحه پیشوایی
دانشیار دکتری
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها

https://faculty.icrc.ac.ir/malihe-pishvaei/fa

Google Scholar
علی

علی جان نثاری

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
علی جان نثاری
دانشیار -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها

https://faculty.icrc.ac.ir/ali-jannesari/fa

راضیه

راضیه جعفری

استادیار
فیزیک رنگ - دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ
راضیه جعفری
استادیار -
- فیزیک رنگ - دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/razieh-jafari/fa

مجتبی

مجتبی جلیلی

استادیار
فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ
مجتبی جلیلی
استادیار -
- فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ

https://faculty.icrc.ac.ir/mojtaba-jalili/fa

مژگان

مژگان حسین نژاد

دانشیار
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
مژگان حسین نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
- مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی

https://faculty.icrc.ac.ir/mozhgan-hosseinnezhad/fa

Google Scholar Scopus
مریم

مریم حسینی زُری

استادیار
مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
مریم حسینی زُری
استادیار فوق دكتری
۰۲۱۲۲۹۵۵۹۴۶ مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب

https://faculty.icrc.ac.ir/maryam-hosseini/fa

Scopus ORCID
سارا

سارا خمسه

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
سارا خمسه
دانشیار دکترای تخصصی
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/sara-khamseh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مهران

مهران رستمی

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
مهران رستمی
دانشیار دکتری
۲۲۹۶۹۷۷۷ داخلی ۳۲۷ پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/mehran-rostami/fa

سوسن رسولی

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
سوسن رسولی
دانشیار -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/sousan-rasouli/fa

بهرام

بهرام رمضان زاده

استاد
پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی
بهرام رمضان زاده
استاد -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی

https://faculty.icrc.ac.ir/bahram-ramezanzadeh/fa

Google Scholar
زهرا

زهرا رنجبر

استاد
پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی
زهرا رنجبر
استاد دکترای تخصصی
۲۲۹۵۶۵۱۴ پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی

https://faculty.icrc.ac.ir/zahra-ranjbar/fa

Scopus ORCID