مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱کاربرد مواد رنگزای طبیعی در تولید انرژی سبزمژگان حسین نژاددومین همایش ملی رنگ، محیط زیست و توسعه پایدار1401
۲سنتز یک ماده رنگزای آلی بر پایه ایندولین به منظور کاربرد در سلول های خورشیدی حساس به مواد رنگزا،جواد موحدی؛ حمید هراتی زاده، مژگان حسین نژادپنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، تهران2017
۳سنتز یک ماده رنگزای آلی بر پایه ایندولین به منظور کاربرد در سلول خورشیدی حساس به موا رنگزامژگان حسین نژاد، جواد موحدی؛ حمید هراتی زادههشتمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی مواد و متالوژی2019-10-15
۴کاربرد دندانه طبیعی سنجد در رنگرزی الیاف پشممژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگیازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران2018
۵معرفی پلیمرهای مناسب برای کاربرد در الکترود مقابل سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزامژگان حسین نژادهفتمین همایش ملی پلیمر ایران1402
۶IMPACT OF MORDANTS ON DYEING OF SILK WITH SUSTAINABLE NATURAL COLORANT EXTRACTED FROM CASSIA FISTULA BROWN PODSShahid Adeel - Mariam Younis - Aftab Ahmad - Meral Ozomay - Mozhgan Hosseinnezhad, Muhammad Hussaan5th International Anatolian Scientific Research Congress2023
۷Synthesis and application of an organic dye in nanostructure solar cells deviceM. Hosseinnezhad, K. Gharanjig20th International Conference on Nanotechnology Materials and Application2018-9-17
۸The Synthesis and Application of an Organic Dye for Solar CellM. Hosseinnezhad, S. Moradian, K. GharanjigThe 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry2018-8-19
۹Preparation of dye-sensitized solar cells based on new organic dyeM. Hosseinnezhad, K. Gharanjig20th Iranian Chemistry Congress2018-7-17
۱۰Synthesis of an organic dye for dye-sensitized solar cells2- M. Hosseinnezhad, K. Gharanjig, S. Moradian20th Iranian Chemistry Congress2018-7-17
۱۱Synthesis and investigation of an organic dyes for dye-sensitized solar cellsM. Hosseinnezhad, K. GharanjigThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۱۲Investigation of green dye-sensitized solar cells based on natural dyesM. Hosseinnezhad, K. Gharanjig19th International Conference on Chemical and Food Engineering2017-6-21
۱۳Synthesis and investigation of new organic dyes in dye-sensitized solar cellsM. Hosseinnezhad, S. Rouhani19th Iranian Chemistry Congress2017-2-20
۱۴Fabrication and investigation of nanostructured dye-sensitized solar cells using ZnO and TiO2 nanoparticleM. Hosseinnezhad, K. GharanjigInternational Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials2017-11-12
۱۵Synthesis and application of organic dye in nanostructure dye solar cellM. Hosseinnezhad, K. Gharanjig3rd International Conference on Nanotechnology2015-8-27
۱۶The synthesis of an organic dyes based on thioindigo for dye-sensitized solar cellsM. Hosseinnezhad, S. Moradian, K. GharanjigThe Energy and Materials Conference2015-2-25
۱۷Investigation of photovoltaic properties of dye-sensitized solar cells based on indigo dyes in the presence of an anti-aggregation agentM. Hosseinnezhad, S. Moradian, K. GharanjigThe Energy and Materials Conference2015-2-25
۱۸The Synthesis of Organic Dye for Nanostructure Dye Solar CellM. Hosseinnezhad, S. Moradian, K. GharanjigThe 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry2014-8-19
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.