مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱کاربرد مواد رنگزای طبیعی در تولید انرژی سبزمژگان حسین نژاددومین همایش ملی رنگ، محیط زیست و توسعه پایدار1401
۲سنتز یک ماده رنگزای آلی بر پایه ایندولین به منظور کاربرد در سلول های خورشیدی حساس به مواد رنگزا،جواد موحدی؛ حمید هراتی زاده، مژگان حسین نژادپنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، تهران2017
۳سنتز یک ماده رنگزای آلی بر پایه ایندولین به منظور کاربرد در سلول خورشیدی حساس به موا رنگزامژگان حسین نژاد، جواد موحدی؛ حمید هراتی زادههشتمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی مواد و متالوژی2019-10-15
۴کاربرد دندانه طبیعی سنجد در رنگرزی الیاف پشممژگان حسین نژاد، کمال الدین قرنجیگیازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران2018
۵Synthesis and application of an organic dye in nanostructure solar cells deviceM. Hosseinnezhad, K. Gharanjig20th International Conference on Nanotechnology Materials and Application2018-9-17
۶The Synthesis and Application of an Organic Dye for Solar CellM. Hosseinnezhad, S. Moradian, K. GharanjigThe 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry2018-8-19
۷Synthesis of an organic dye for dye-sensitized solar cells2- M. Hosseinnezhad, K. Gharanjig, S. Moradian20th Iranian Chemistry Congress2018-7-17
۸Preparation of dye-sensitized solar cells based on new organic dyeM. Hosseinnezhad, K. Gharanjig20th Iranian Chemistry Congress2018-7-17
۹Synthesis and investigation of an organic dyes for dye-sensitized solar cellsM. Hosseinnezhad, K. GharanjigThe 25th Iranian Seminar of Organic Chemistry2017-9-2
۱۰Investigation of green dye-sensitized solar cells based on natural dyesM. Hosseinnezhad, K. Gharanjig19th International Conference on Chemical and Food Engineering2017-6-21
۱۱Synthesis and investigation of new organic dyes in dye-sensitized solar cellsM. Hosseinnezhad, S. Rouhani19th Iranian Chemistry Congress2017-2-20
۱۲Fabrication and investigation of nanostructured dye-sensitized solar cells using ZnO and TiO2 nanoparticleM. Hosseinnezhad, K. GharanjigInternational Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials2017-11-12
۱۳Synthesis and application of organic dye in nanostructure dye solar cellM. Hosseinnezhad, K. Gharanjig3rd International Conference on Nanotechnology2015-8-27
۱۴The synthesis of an organic dyes based on thioindigo for dye-sensitized solar cellsM. Hosseinnezhad, S. Moradian, K. GharanjigThe Energy and Materials Conference2015-2-25
۱۵Investigation of photovoltaic properties of dye-sensitized solar cells based on indigo dyes in the presence of an anti-aggregation agentM. Hosseinnezhad, S. Moradian, K. GharanjigThe Energy and Materials Conference2015-2-25
۱۶The Synthesis of Organic Dye for Nanostructure Dye Solar CellM. Hosseinnezhad, S. Moradian, K. GharanjigThe 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry2014-8-19
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.