مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱تهیه ماده رنگزای پوست گردو از طریق بهینه سازی فرآیند استخراج به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی آن بر روی پشمحبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانی - مژگان حسین نژاد - حمید قرنجیگ - هومن ایمانیدوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران1400/03
۲تأثیر شرایط نگهداری ماده اولیه جهت سنتز نقاط کربنی و اثر آن بر خصوصیات ذراتسارا عصاری ها - ندا اسفندیاری - شهره روحانیدومین کنفرانس ملی میکرو/ نانو فناوری1399/06
۳مطالعه رفتار رنگزای فلورسانس بر پایه نفتالیمید به منظور تشخیص سموم کشاورزی در آبهای سطحینرگس یوسفی لیمایی - شهره روحانی - محمد ابراهیم علیاءهمایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار1397/09
۴مطالعه عملکرد فوتوولتائیکی عصاره انار سیاه در سلول خورشیدیمژگان حسین نژاد - شهره روحانی - کمال الدین قرنجیگهمایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار1397/09
۵استفاده از نانو الیاف کامپوزیت هیبریدی پلی اتر سولفون/ نانو کلی در حذف رنگزای بازیک از محلول آبینرگس یوسفی لیمایی - شهره روحانی - محمد ابراهیم علیاء - زهرا عزیزیهمایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار1397/09
۶استفاده از مخلوط مواد رنگزای طبیعی استخراج شده از ریشه و ساقه گیاه زرشک دانه دار کوهی و برگ گیاه سداب در ساخت سلول های خورشیدی حساس شده با مواد رنگزاحبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانیکنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری1396/09
۷استفاده از مواد رنگزای طبیعی استخراج شده از ساقه گیاه زرشک دانه دار کوهی در ساخت سلول های خورشیدی نانو ساختاریحبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانیپنجمین همایش ملی فناوری نانو: از تئوری تا کاربرد1395/11
۸استفاده از مواد رنگزای طبیعی استخراج شده از برگ گیاه سداب در ساخت سلول های خورشیدی حساس شده با مواد رنگزاحبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانیششمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری1395/10
۹شناسایی حلال های آلی توسط حسگر نانولیفی پلی وینیلیدن فلوراید فعال شده با ابر موکول های پلی دی استیلنینجمه مؤذنی - علی اکبر مرآتی - مسعود لطیفی - شهره روحانی - مهدی صدر جهانیدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران1395/02
۱۰Nanographen an Efficient platform for Sensing , Study on the of Naphthaldimide Fluorescence Quenching by Nanographene oxideMojgan Mahdiani - Shohre Rouhani - Payam Zahedi8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology (ICNN 2021)2021-2-17
۱۱Selective detection of Hg2+ ions in aqueous solutions using rhodamine-based nanofiber probeN. Yousefi Limae - S. Rouhan - Farhood NajafiInternational Color & Coating Congress2021-10-13
۱۲Naked-eye detection of cobalt ions applying chitosan/PVA dualN. Yousefi Limae - S. RouhaniInternational Color & Coating Congress2021-10-13
۱۳Smart polymeric label based on polymerizable sensitive dye to monitor the freshness of fish packagingShohre Rouha - Kimiya Rastgou Moghadam - farhood NajafiInstitute for Color Science and Technology2021-10-13
۱۴The effect of chitosan in enhancing magnetic nanoparticles drug deliveryAmirali Taherian - Neda Esfandiari - Shohre RouhaniPharmacy Updates2020-2-5
۱۵Optimized synthesis of magnetic nanoparticles to facile drug delivery strategyAmirali Taherian - Neda Esfandiari - Shohre RouhaniPharmacy Updates2020-2-5
۱۶Optimization of dyes extraction from Punica granatum using response surface method (RSM)H. Bahman - K. Gharanjig - S. RouhaniTHE RECENT PROGRESS SYMPOSIUM ON TEXTILE TECHNOLOGY AND CHEMISTRY2019-11-20
۱۷Uv-cured self-colored polymer for smart food pakagingShohre Rouhani - Kimiya Rastgou Moghadam - Farhood Najafi6th International Conference on chemistry and Chemical engineering1399
۱۸Preparation and study the morphological properties of polyethersulfon nanofibers and its magnetic species as a substrate in sensor applicationNargess Yousefi Limae - Shohre Rouhani - Mohammad Ebrahim Oly6th International Conference on chemistry and Chemical engineering1399
۱۹Optimization of In-situe electrodeposition of Graphene /Polyaniline Composite Film for high-performance supercapacitor applicationsMojgan Mahdiani - Shohre Rouhani - - Payam Zahedi6th International Conference on chemistry and Chemical engineering1399
۲۰Synthesis and Investigation of New Organic Dyes in Dye-Sensitized Solar Cellsمژگان حسین نژاد - شهره روحانی19 th Iranian Chemistry Congress1395/12
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.