استفاده از مخلوط مواد رنگزای طبیعی استخراج شده از ریشه و ساقه گیاه زرشک دانه دار کوهی و برگ گیاه سداب در ساخت سلول های خورشیدی حساس شده با مواد رنگزا

نویسندگانحبیب الله بهمن - کمال الدین قرنجیگ - شهره روحانی
همایشکنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶/۰۹
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله