طرح های پژوهشی و فناورانه

1.    طرح پژوهشی: بررسی پارامترهای مؤثر بر میزان جذب ماده رنگزا بر سطح لایه نیمه هادی تهیه شده به روش الکتروبرنشانی جهت استفاده در سلول-های خورشیدی-1395
2.    طرح صنعتی: پروژه پژوهشی تدوین دانش فنی و ساخت نمونه وارنیش عایقی پایه آب 1394
3.    طرح صنعتی: مطالعات مرتبط با امکان سنجی استفاده از سنگ دانه های هماتیت در صنایع رنگ سازی، شرکت عمران مومان چابهار- 1394
4.    ارزیابی خواص پوشش شفاف و سفید تولیدی شرکت رنگتاب به منظور صدور تأییدیه فنی و ارتقای کیفیت برخی از خواص آن، شرکت رنگتاب-1393
5.    طرح صنعتی: ساخت، نصب، راه اندازی و آموزش کار با دستگاه جدایش کاتدی، شرکت شیمیایی پارس پامچال -1392
6.    طرح پژوهشی: عامل دارکردن و پراکنش نانو صفحات گرافنی در ماتریس رزینی
7.    طرح پژوهشی: بررسی خواص ضدخوردگی الکتروپوشش های کاتدی: ارزیابی نتایج مه نمکی توسط روش امپدانس الکتروشیمیایی تعیین performance و نظارت بر اجرای آزمون های مربوطه بر روی سیستم های پوششی 7-12 شرکت پارس پامچال به شرح پیوست و صدور تاییدیه ی فنی برای هر یک از سیستم های پوششی- شرکت پارس پامچال-91
8.    تدوین دستورالعمل اجرایی آماده سازی، اعمال و انتخاب سیستم پوششی مناسب جهت دکل های مخابراتی و تهیه معیارهای پذیرش از تامین کنندگان رنگ و سیستم های پوششی- شرکت اریکسون-91
9.    تهیه نقشه راه و بانک اطلاعاتی در خصوص رنگ و پوشش های آلی- صنعت بومی سازی مواد غیرفلزی- گروه صنایع شیمیایی و توسعه مواد غیرفلزی ساصد- 1390
10.    تهیه جزء اول آستری الکتروپوشانش مورد مصرف در صنایع خودرو-آنالیز و شناسایی نوعی الکتروپوشش موجود در کشور-1390
11.     بررسی اثرنانو ذرات سیلیکا بر واکنش پخت و رفتار الکتروشیمیایی پوشش اپوکسی-1390
12.    بررسی اثر عوامل موثر بر دبلوکه شدن و واکنش پخت برخی از سخت کننده¬های ایزوسیاناتی بلوکه شده مورد مصرف در آسترهای الکتروپوشانشی کاتدی-1389
13.    بررسی تاثیر آستری-صافگر  بر خواص  پو شش های خودرویی و امکان¬سنجی حذف آن-1389
14.    سنتز و بررسی خواص برخی از سخت¬کننده های ایزوسیاناتی مورد مصرف در آسترهای قابل اعمال به روش الکترودیپوزیشن کاتدی-1387
15.    خواص ابرآبگریزی پوشش¬های حاوی نانولوله¬های کربنی-1390
16.    آمایش سطحی نانو فیوم سیلیکا با مواد ارگانوسیلان به منظور بهبود خواص آن در پوششهای شفاف خودرویی-1389 
17.    بررسی عوامل موثر بر تخریب پوشش¬های الکترودیپوزیشن کاتدی/اثر حضور نانو ذرات جاذب UV بر روند تخریب-1389 
18.    سنتز و بررسی سرامرهایی بر پایه اپوکسی- سیلیکا جهت استفاده در پوشش¬های حفاظتی-1389 
19.    بررسی عوامل موثر بر پایداری افزونه اپوکسی-آمین-1389 
20.    ساخت دستگاه کارواش آزمایشگاهی و بررسی کارایی آن  بر اساس استاندارد ISO20566- 1387
 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۸