مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی تاثیر دوام چسبندگی بر رفتار ضد خوردگی پوششهای اپوکسی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشمیایی (EIS)شادی منتظری - زهرا رنجبر- سعید رستگارنوزدهمین کنگره ملی خوردگی25-01-1399
۲بهینه سازی سنتز نقاط کربنی فلورسنت کیتوسان به منظور تصویربرداری سلولیزهرا اشرافی تفرشی، ندا اسفندیاری، زهرا رنجبربیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران2021
۳معرفی روش سنتز ساده نقاط کربنی فلوئورسنت و بررسی سمیت آنهازهرا فتاحی- ندا اسفندیاری- حمیده احتسابی- زینب باقری- زهرا رنجبرهمایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار2018-12-05
۴استخراج ماده رنگزای فلورسنت از پیش ماده فنولی گیاهیزهرا فتاحی- ندا اسفندیاری -حمیده احتسابی- زینب باقری- زهرا رنجبرهمایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار2018-12-05
۵پوشش های ترافیکی و محیط زیستزهرا رنجبرپنجمین همایش ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها و معابر2018-12-04
۶Hydrophobicity of the Modified Cerium Oxide NanoparticlesM. Bakhtiari - Z. Ranjbar - H. YariThe 8th Internatinal Color & CoatingCongress (ICCC2021)Oct2021
۷Highly Durable Superhydrophobicity by Tunning Coating Preparation processRa'na Rafiei, Zahra Ranjbar , Hossein YariThe 8th Internatinal Color & CoatingCongress (ICCC2021)Oct2021
۸Electrodeposition behavior and Yellowing resistance of silanol modified acrylic electrocoatingM. Haghi, Z. Ranjbar, H. KazemianThe 8th Internatinal Color & CoatingCongress (ICCC2021)Oct2021
۹Durability enhancement of superhydrophobic silica coating by EthylureaM. Bakhtiari - Z. Ranjbar - H. YariThe 8th Internatinal Color & CoatingCongress (ICCC2021)Oct2021
۱۰Lead toxicity in architectural paintsD. Pourhadadi - Z. RanjbarThe 8th Internatinal Color & CoatingCongress (ICCC2021)Oct 2021
۱۱Thermal behavior of a Hollow Glass Microspheres Composite CoatingRanjbar, Z., Montazeri, Sh., and Kaviani, MThe 7th International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-7)7-12-2020
۱۲Theoretical and Experimental Investigation of Electrical Conductivity Behavior of Epoxy/ Graphene CoatingsRa'na Rafiei Hashjin, Zahra Ranjbar, Hossein YariEuropean Technical Coatings Congress (ETCC 2018)2018-06-26
۱۳Evaluating The Effect of Graphene Dispertion on Thermal Conductivity of Waterborne Acrylic Coats B.Nazari, Z. RanjbarEuropean Technical Coatings Congress (ETCC 2018)European Technical Coatings Congress (ETCC 2018)2018-06-26
۱۴Effect of low-functionalized graphene oxide on the rheological and electrical properties of water-based epoxy coatingsAmir Rezvani Moghaddam, Milad Kamkar, Zahra Ranjbar, Uttandaraman Sundarararj, Ali Jannesari13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST2018)2018-06-26
۱۵Antiviral CoatingsZahra Ranjbar14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020)12-11-2020
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.