طرح های پژوهشی و فناورانه

ردیف

عنوان طرح

کارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مسئولیت در طرح

مجری/همکار

1

آمایش سطحی نانو آلومینا با مواد هیبریدی ارگانو سیلان به منظور بهبود خواص آن در پوششهای شفاف

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

01/10/89

01/10/91

مجری

2

بررسی اصلاح ‌سطحی نانوآلومینا با ماده‌هیبریدی وینیل‌تری‌متوکسی‌سیلان بر خواص مکانیکی و شیمیایی پوشش‌های ضداسید بر پایه وینیل‌استر

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

09/02/93

09/02/94

مجری

3

بررسی  جامع پسماندهای پلیمری مجتمع قائد بصیر و فرآورش آنها به منظور ایجاد ارزش افزوده

شرکت پتروشیمی قائد بصیر

01/03/92

11/03/92

مجری

4

پژوهش و آموزش در ارتباط با سیستم جدایش کاتدیک

CPD شرکت

16/09/93

17/09/94

مجری

5

دستیابی به فرمولاسیون چسب‌های حساس به فشار مورد استفاده در دمای بالا

شرکت نیا شیمی

23/10/92

23/10/93

مجری

6

ارائه دانش فنی پوشش تبدیلی بر پایه سریم بعنوان جایگزین محلول های شستشوی رایج با هدف بهبود خواص چسبندگی و ضد خوردگی سیستم پوششی بر پایه پلی اتیلن سه لایه 

شرکت ملی گاز ایران

31/02/94

31/02/95

همکار اصلی

7

امکانسنجی تهیه‌ی فرمولاسیون پرایمر بر پایه‌ی رزین اپوکسی فنولیک

شرکت نیا شیمی

16/09/94

16/09/95

مجری

8

بررسی فرونشاندن خاصیت فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی از طریق آمایش سطحی با کمک ترکیبات جفت شونده سیلانی مختلف برای کاربرد به عنوان بلوکه کننده پرتوهای فرابنفش در پوششهای سطح

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

12/12/92

12/12/93

همکار اصلی

9

امکان‌سنجی دستیابی به فرمولاسیون چسب گرما مذاب ضد خوردگی

شرکت نیا شیمی

16/01/96

16/01/97

مجری

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸