بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب¬های حساس به فشاربر پایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده¬ با مرکاپتوسیلان

نویسندگانمهران رستمی ، رضا امینی، ادریس حسینی
نشریهنشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله