آمایش سطحی رنگدانه قرمز شماره ۳ به روش سولفوناسیون سطحی و بررسی خصوصیات آن در مرکب فلکسوگرافی آب پایه

نویسندگانمهران رستمی ، محمدرضا محمدزاده عطار ، سعید باستانی
نشریهنشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
شماره صفحات۱۰۲-۹۳
شماره مجلد۷
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله