آمایش نانو سیلیکا با آمینو سیلان: بررسی اثر pH بر خواص سطحی و کاربردی ذره

نویسندگانمهران رستمی ، محسن محسنی،زهرا رنجبر
نشریهنشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
شماره صفحات۸۲-۷۱
شماره مجلد۴
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۸۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله