اطلاح سطحی نانو سیلیکا با جفت شونده اکریلیک سیلان: تاثیر شرایط واکنش آمایش سطحی بر شیمی سطح ذرات اصلاح شده

نویسندگانیلدا زمانی، محسن محسنی،سعید باستانی، مهران رستمی
نشریهنشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
شماره صفحات۲۸۲-۲۷۱
شماره مجلد۶
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله