بررسی اثر نسبت ترکیب آلی سیلانی به نانو ذرات اکسید آهن بر میزان اصلاح سطحی نانو ذرات

نویسندگانمهران رستمی ، محمد مهدویان، بهرام رمضانزاده
نشریهانجمن خوردگی ایران
شماره مجلد۱۱
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله