پیش‌بینی اثر آلودگی خاک توسط نیترات بر روی پوشش زغال‌سنگی مدفون

نویسندگانMehran Rostami
همایشدومین همایش ملی فناوری های نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست ،دانشگاه شریف
تاریخ برگزاری همایش۹۲
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله