آمایش سطحی نانو سیلیکا با مواد هیبریدی ارگانو سیلان به منظور بهبود خواص آن در پوششهای شفاف خودرویی

نویسندگانMehran Rostami
همایشیازدهمین کنفرانس دانشجویی فن آودی نانو دانشگاه امیرکبیر
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۵
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله