مروری بر آخرین تحقیقات درباره سنتز مواد رنگزای فلورسنس با استفاده از روش ماکروویو

نویسندگانمژگان حسین نژاد - شهره روحانی
نشریهنشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله