مروری بر مواد هوشمند ترموکروم و کاربردهای آن

نویسندگانشهره روحانی - زهرا بهرامی نیا
نشریهنشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله