کارگاه ها

نام

نوع

عنوان

محل برگزاری

زمان

 • ترکیب رنگ و ارزیابی رنگ(متالیک، صدف، سالید)

کارگاه  آموزشی (یکروزه)

دبیر و مدرس

پژوهشگاه  رنگ

مهر 1401

 • مدیریت رنگ در چاپ

سمینار (1 ساعت)

مدرس

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی(21)

دی 93

 • رنگ و نور

کارگاه آموزشی (1 روزه)

مدرس

پژوهشگاه  رنگ

آذر 93

 • کاربردهای پردازش تصویر از ذرات تا سنجنده از دور

سمینار (ا ساعت)

سخنران

پژوهشگاه  رنگ

دی 92

 • فیزیک رنگ و کاربردهای آن در چشم پزشکی

سمینار (2 روزه)

سخنران

چهارمین سمینار­ فیزیک­ در ­چشم­پزشکی

اسفند 91

 • فیزیک رنگ برای صنعت چاپ

کارگاه آموزشی(2ساعت)

مدرس

دومین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی

تیر 91

 • مدیریت رنگ برای چاپ ظروف چینی

سمینار(8 ساعت)

مدرس عنوان" کاربرد فیزیک رنگ در چاپ روی چینی"

شرکت چینی مقصود

خرداد 91

 • مبانی مدیریت عملی رنگ در چاپ (1،2)

سمینار(4 ساعت)

مدرس

نوزدهمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

دی 91

سمینار(2 ساعت)

مدرس

هیجدمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی

دی 90

 • دومین کارگاه آموزشی کاربردهای رنگ سنجی در صنعت

کارگاه آموزشی (1 روزه)

مدرس

پژوهشگاه  رنگ

شهریور 90

 • اولین کارگاه آموزشی کاربردهای رنگ سنجی در صنعت

کارگاه آموزشی (1 روزه)

مدرس

پژوهشگاه  رنگ

بهمن 89

 • دومین کارگاه آموزشی مدیریت عملی رنگ در چاپ

کارگاه آموزشی (1 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان"اصول فیزیک رنگ در چاپ"

پژوهشگاه  رنگ

بهمن90

 • اولین کارگاه آموزشی مدیریت عملی رنگ در چاپ

کارگاه آموزشی (1 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس

پژوهشگاه  رنگ

بهمن89

کارگاه آموزشی (2 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان "هارمونی رنگ در محیط شهری"

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

1389

 • آشنایی با مبانی رنگ

کلاس آموزشی

مدرس

اولین کنفرانس ملی مدیریت کیفیت در چاپ

آبان 88

 • چهاردهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان­"­رنگ سنجی و علائم ایمنی رنگها "

پژوهشگاه  رنگ

مهر 92

کارگاه آموزشی (2 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان­"­رنگ سنجی و علائم ایمنی رنگها "

پژوهشگاه  رنگ

آذر 91

 • دوازدهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

پژوهشگاه  رنگ

تیر 91

 • یازدهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

پژوهشگاه  رنگ

اسفند 90

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

پژوهشگاه  رنگ

مهر 90

 • نهمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

پژوهشگاه  رنگ

خرداد 90

 • هشتمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

پژوهشگاه  رنگ

آذر 89

 • هفتمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

پژوهشگاه  رنگ

خرداد 89

 • ششمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

اسفند 88

 • پنجمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

88

 • چهارمین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

88

 • سومین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

اردیبهشت 88

 • دومین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

87

 • اولین کارگاه بازرسی و اعمال رنگ های صنعتی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

87

 • سومین کارگاه آموزشی تکنولوژی رنگ و ارزیابی فرمولاسیون

کارگاه آموزشی (2 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان " رنگ همانندی "

پژوهشگاه  رنگ

89

 • دومین کارگاه آموزشی تکنولوژی رنگ و ارزیابی فرمولاسیون

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

88

 • اولین کارگاه آموزشی تکنولوژی رنگ و ارزیابی فرمولاسیون

کارگاه آموزشی (2 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

88

 • ششمین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در رنگ

کارگاه آموزشی (1 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان "کنترل رنگ"

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

اسفند 91

کارگاه آموزشی (1 روزه)

""""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

مهر 91

کارگاه آموزشی (1 روزه)

""""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

مهر 90

کارگاه آموزشی (1 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

دی 89

 • دومین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در رنگ

کارگاه آموزشی (1 روزه)

"""

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

مرداد 89

 • اولین کارگاه آموزشی کنترل کیفیت در رنگ

کارگاه آموزشی (1 روزه)

"""

پژوهشگاه  رنگ

اردیبهشت 89

 • چگونه رنگ ها را تجربه می کنیم

سمینار داخلی

سخنران

پژوهشگاه  رنگ

88

 • کاربردهای فیزیک رنگ

سمینار داخلی

سخنران

پژوهشگاه  رنگ

88

 • مبانی فیزیک رنگ و رنگ سنجی در صنایع و علوم مختلف

کارگاه آموزشی (1 روزه)

مدرس

پژوهشگاه  رنگ

1388

 • رنگ و رنگ سنجی در منظر شهری

سمینار(1 روزه)

سخنران

دانشکده هنر دانشگاه تهران

دی 89

 • چهارمین کارگاه کنترل کیفیت مواد رنگزای نساجی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان " مبانی رنگ و رنگ سنجی در نساجی "

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

آبان 92

کارگاه آموزشی (2 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان " مبانی رنگ و رنگ سنجی در نساجی "

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

دی 90

 • دومین کارگاه کنترل کیفیت مواد رنگزای نساجی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان " مبانی رنگ و رنگ سنجی در نساجی "

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

دی 89

 • اولین کارگاه کنترل کیفیت مواد رنگزای نساجی

کارگاه آموزشی (2 روزه)

دبیر کارگاه و مدرس عنوان " مبانی رنگ و رنگ سنجی در نساجی "

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ

مهر 88

 • فرآوری نانو مواد مصرفی در رنگ و پوشش

کارگاه آموزشی (1 روزه)

مدرس عنوان" فیزیک رنگ در فرآوری نانو مواد "

پژوهشگاه  رنگ

دی 88

 • تجربه رنگ

سمینار

سخنران

دانشکده هنر دانشگاه تهران

آذر 87

 • چگونه درک و بیان رنگ ها

سمینار

سخنران

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ،هنر

دی 87

 • نانوفناوری در رنگ، روش ها و کاربردها

کارگاه آموزشی (1 روزه)

مدرس عنوان  " پدیده های نوری نانو ساختارها"

پژوهشگاه  رنگ

دی 87

 • کاربرد های نوین فیزیک رنگ در صنعت

کارگاه آموزشی (نیم روزه)

دبیر کارگاه و مدرس

اولین همایش علمی دانشجویی‌علوم و فناوری رنگ

اسفند87

 • اصول رنگ سنجی

کارگاه آموزشی(نیم روزه)

مدرس

EXPO2004 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

84

 • آموزش رنگ به جامعه

 

تدریس در سایر کارگاهها

برنامه رادیویی

رادیو سلامت ، رادیو جوان ، ....

84

نام

نوع

عنوان

محل برگزاری

زمان

 • نبوغ عملی برای مدیریت منابع انسانی

کارگاه آموزشی (1 ساعت)

مدرس

پنجمین کنفرانس ملی توسعه سرمایه های انسانی

بهمن 96

 • راهبردی به نبوغ در خدمت بهره وری سازمانی

کارگاه آموزشی (3 ساعت)

مدرس

سازمان بهره وری و سازمان امور استخدامی

مهر 96

 • نبوغ در تولید و فروش رنگ

کارگاه آموزشی (6 ساعت)

مدرس

شرکت تولیدی گوهرفام

شهریور 96

 • نبوغ و خلق ایده

کارگاه آموزشی (3 ساعت)

مدرس

سازمان بهره وری ملی ایران

شهریور 96

 • راهبردی به خلاقیت و تریز در خدمت حل مسئله

کارگاه آموزشی(12 ساعت)

مدرس

مدیریت انفورماتیک بانک آینده

دی 93

 • نبوغ عملی برای بانکی ها

کارگاه آموزشی(4 ساعت)

مدرس

بانک آینده

دی 92

 • فرآیند خلق ایده

کارگاه آموزشی(4 ساعت)

مدرس

دانشجویان دانشگاه آفاق ارومیه

خرداد 92

 • نبوغ عملی در عبور از بحران اقتصادی برای صنعت رنگ

کارگاه آموزشی(1 ساعت)

مدرس

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش

آذر 91

 • نبوغ عملی برای ورود به دنیای نانو

کارگاه آموزشی(1 ساعت)

مدرس

پنجمین جشنواره فنآوری نانو در نمایشگاه بین المللی

مهر 91

 • خلاقیت و منابع ایده در نانوتکنولوژی

کارگاه آموزشی(4 ساعت)

مدرس

کسب و کار واحد های نانو مرکز رشد رنگ

دی 90

 • عینک ساز نابغه

سمینار

مدرس

جشنواره عینک و اپتیک

اردیبهشت 90

 • نبوغ عملی برای عینک سازان

کارگاه آموزشی

مدرس دوره های بازآموزی

 (6 دوره)

مرکز آموزش اتحادیه صنف سازندگان عینک تهران

88-90

دوره آموزشی 50 ساعته

مدرس

پژوهشگاه علوم و فنآوری رنگ

بهمن 89

 • خلاقیت و نبوغ

کارگاه آموزشی

مدرس

دانشکده هنر دانشگاه تهران

دی 87

 • چگونه 1 میلیون ایده در دقیقه برای صنعت مواد غذایی بدست آوریم

کارگاه آموزشی

سخنران

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی - رشت

بهمن 88

 • خلاقیت و روش های آن

دوره های 72 ساعته کارآفرینی

مدرس

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

اردیبهشت 87

 • روش های نوین تفکر در هزاره سوم

سمینار

سخنران

دانشگاه آزاد واحد یادگار امام

83

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲