اختراعات و کتابها

کتاب:

  1. نویسنده مایکل ویک، مترجمان مهدی صفی و کیوان انصاری، " رنگ سنجی در صنعت نساجی"، 288 صفحه، انتشارات پژوهشگاه رنگ ، 1401.
  2. کیوان انصاری، علیرضا محمودی نهاوندی، "مدیریت رنگ در نمایشگرها"،  تدوین و ترجمه،  161صفحه، انتشارات نقش بیان، 1391.

  اختراع:

  1. مهزیار گرجی بندپی، فرهاد عامری شهرابی، کیوان انصاری، " سیستم تشخیص رنگ همانندی برای سیستم های نیمه شفاف"، شماره اختراع: 107507، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 1400/8/16
  2. کیوان انصاری، محمد عرفان بهرامی، مسعود هنرور، " سامانه تعیین خصوصیات ظاهری انواع شکر "، شماره اختراع: 99717، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 1398/08/25
  3. احسان امینی، آرش عزیزی، کیوان انصاری، "تراز کننده زبان جهت تصویر برداری رنگی"، شماره اختراع: 86110، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 1394/04/15
  4. سیده مریم مدنی، منوچهر خراسانی، کیوان انصاری؛ حبیب علیزاده، "فرآیند ساخت و ترکیب رنگ های ترک و مولتی کالر با استفاده از حلال آب"، شماره اختراع: 81335، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 1392/09/16
  5. کیوان انصاری، " ارزیابی آزمون مقاومت در برابر سنگریزه(چیپینگ ) با استفاده از پویشگر"، شماره اختراع: 73068، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 1390/10/4
  6. کیوان انصاری، " ارزیابی آزمون چسبندگی کراس کات با استفاده از پویشگر "، شماره اختراع: 73069، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاریخ ثبت: 1390/10/4

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲