پژوهشگاه رنگ

 
 
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۹ مورد.
شهره

شهره روحانی

دانشیار
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
شهره روحانی
دانشیار دکترای تخصصی
- مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی

https://faculty.icrc.ac.ir/shohre-rouhani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی
آتشه

آتشه سلیمانی

دانشیار
فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ
آتشه سلیمانی
دانشیار دکتری
۲۲۹۶۹۷۷۷ (۲۰۹) فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ

https://faculty.icrc.ac.ir/atasheh-soleimani/fa

بهزاد

بهزاد شیرکوند هداوند

استاد
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
بهزاد شیرکوند هداوند
استاد -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها

https://faculty.icrc.ac.ir/behzad-shirkavand/fa

موسی

موسی صادقی کیاخانی

دانشیار
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
موسی صادقی کیاخانی
دانشیار -
- مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی

https://faculty.icrc.ac.ir/mousa-sadeghi/fa

Google Scholar Scopus
مهدی

مهدی صفی

دانشیار
فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی
مهدی صفی
دانشیار دکترای تخصصی
۲۲۹۶۶۰۳۹ فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی

https://faculty.icrc.ac.ir/mahdi-safi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
فرهاد

فرهاد عامری

دانشیار
فیزیک رنگ - دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ
فرهاد عامری
دانشیار دکترای تخصصی
۰۲۱۲۲۹۴۵۳۰۱ فیزیک رنگ - دوباره تولید رنگ و کنترل رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/farhad-ameri/fa

مریم

مریم عطائی فرد

دانشیار
فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ
مریم عطائی فرد
دانشیار -
- فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ

https://faculty.icrc.ac.ir/maryam-ataeefard/fa

محمد ابراهیم

محمد ابراهیم علیا

دانشیار
مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ
محمد ابراهیم علیا
دانشیار -
- مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/mohammadebrahim-olya/fa

ابراهیم

ابراهیم قاسمی

دانشیار
مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب
ابراهیم قاسمی
دانشیار -
- مواد رنگزا - رنگهای سرامیکی و لعاب

https://faculty.icrc.ac.ir/ebrahim-ghasemi/fa

مهرناز

مهرناز قراگوزلو

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
مهرناز قراگوزلو
دانشیار دکترای تخصصی
۰۲۱۲۲۹۴۴۱۸۴ داخلی ۳۲۶ پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/mehrnaz-gharagozlou/fa

Google Scholar Scopus
کمال الدین

کمال الدین قرنجیگ

استاد
مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی
کمال الدین قرنجیگ
استاد -
- مواد رنگزا - مواد رنگزای آلی

https://faculty.icrc.ac.ir/kamaladin-gharanjig/fa

مهدی

مهدی قهاری

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
مهدی قهاری
دانشیار دکتری
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/mehdi-ghahari/fa

Google Scholar Scopus
پونه

پونه کاردر

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی
پونه کاردر
دانشیار دکتری
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی

https://faculty.icrc.ac.ir/pooneh-kardar/fa

مرتضی

مرتضی گنجایی

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ
مرتضی گنجایی
دانشیار دکتری
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - نانو فناوری رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/morteza-ganjaee/fa

Google Scholar Scopus ORCID

محسن محمد رائی نائینی

استادیار
فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ
محسن محمد رائی نائینی
استادیار -
- فیزیک رنگ - علوم و فناوری چاپ

https://faculty.icrc.ac.ir/mohsen-nayini/fa

نیازمحمد

نیازمحمد محمودی

استاد
مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ
نیازمحمد محمودی
استاد دکترای تخصصی
- مواد رنگزا - محیط زیست و رنگ

https://faculty.icrc.ac.ir/niyazmohammad-mahmoodi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE پژوهان
علیرضا

علیرضا محمودی

استادیار
فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی
علیرضا محمودی
استادیار دکترای تخصصی
+۹۸۹۱۲۷۳۸۰۴۰۶ فیزیک رنگ - نمایش رنگ و پردازش تصاویر رنگی

https://faculty.icrc.ac.ir/alireza-mahmoudi/fa

شادی

شادی منتظری

استادیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی
شادی منتظری
استادیار دکتری
۲۲۴۴۷۱۱۸ ۰۲۱ پوشش های سطح و فناوری های نوین - پوشش‌های سطح و خوردگی

https://faculty.icrc.ac.ir/shadi-montazeri/fa