مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی تاثیر دوام چسبندگی بر رفتار ضد خوردگی پوششهای اپوکسی به روش طیف سنجی امپدانس الکتروشمیایی (EIS)شادی منتظری - زهرا رنجبر- سعید رستگارنوزدهمین کنگره ملی خوردگی25-01-1399
۲معرفی روش سنتز ساده نقاط کربنی فلوئورسنت و بررسی سمیت آنهازهرا فتاحی- ندا اسفندیاری- حمیده احتسابی- زینب باقری- زهرا رنجبرهمایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار2018-12-05
۳استخراج ماده رنگزای فلورسنت از پیش ماده فنولی گیاهیزهرا فتاحی- ندا اسفندیاری -حمیده احتسابی- زینب باقری- زهرا رنجبرهمایش ملی مواد رنگزا، محیط زیست و توسعه پایدار2018-12-05
۴پوشش های ترافیکی و محیط زیستزهرا رنجبرپنجمین همایش ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها و معابر2018-12-04
۵Theoretical and Experimental Investigation of Electrical Conductivity Behavior of Epoxy/ Graphene CoatingsRa'na Rafiei Hashjin, Zahra Ranjbar, Hossein YariEuropean Technical Coatings Congress (ETCC 2018)2018-06-26
۶Evaluating The Effect of Graphene Dispertion on Thermal Conductivity of Waterborne Acrylic Coats B.Nazari, Z. RanjbarEuropean Technical Coatings Congress (ETCC 2018)European Technical Coatings Congress (ETCC 2018)2018-06-26
۷Effect of low-functionalized graphene oxide on the rheological and electrical properties of water-based epoxy coatingsAmir Rezvani Moghaddam, Milad Kamkar, Zahra Ranjbar, Uttandaraman Sundarararj, Ali Jannesari13th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST2018)2018-06-26
۸Antiviral CoatingsZahra Ranjbar14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2020)12-11-2020
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.