پژوهشگاه رنگ

 
 
نمایش ۳۷ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
محمد

محمد مهدویان احدی

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
محمد مهدویان احدی
دانشیار دکتری
۰۲۱۲۲۹۶۹۷۷۱-ext. ۱۱۶ پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی

http://faculty.icrc.ac.ir/mohammad-mahdavian/fa

Google Scholar Scopus

فرهود نجفی

دانشیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها
فرهود نجفی
دانشیار -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - رزین و افزودنیها

http://faculty.icrc.ac.ir/farhood-najafi/fa

حسین

حسین یاری

استادیار
پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی
حسین یاری
استادیار -
- پوشش های سطح و فناوری های نوین - روکش های سطح و خوردگی

http://faculty.icrc.ac.ir/hossein-yari/fa